JESTEŚMY...

najbardziej doświadczoną firmą w Polsce oferującą analizy semiotyczne oraz podejście kulturowe do strategii i komunikacji marek.

W 2005 r. wprowadziliśmy semiotykę na polski rynek marketingowy.

Zrealizowaliśmy ponad 200 projektów dla największych światowych i polskich marek.

CO ROBIMY.

Pomagamy naszym klientom tworzyć marki, komunikację i produkty relewantne kulturowo, skupione na sprzedawaniu znaczenia oraz oparte na wyrazistym systemie symboli, znaków i pojęć

Dekodujemy język marki i kategorii - jego system symboliczny, znaki i pojęcia.

Szukamy insajtów kulturowych, z którymi można powiązać markę.

Tworzymy innowacyjne startery strategiczne i komunikacyjne z wykorzystaniem semiotyki.

KRZYSZTOF POLAK

Współwłaściciel, semiotyk

MARZENA ŻURAWICKA

Współwłaścicielka, semiotyk

Semiotyka to dziedzina zajmująca się znakami i znaczeniem. Mówi nam o tym jak powstaje znaczenie, jak je tworzyć i rozpowszechniać.

Korzystamy z własnych, unikalnych narzędzi semiotycznych do budowania marek i komunikacji opartych na znaczeniu.

SEMIOTYKA
I MARKI.

NASZA OFERTA W SKRÓCIE

NOWE MARKI, NPD,
REWITALIZACJA

Odnajdujemy nowe, aktualne kulturowo obszary, które może zająć produkt. Wskażemy na ważne zmiany w kulturze jako potencjalne obszary wzrostu.

Zobacz więcej >

ROZSZERZENIE PLATFORM
O ASPEKT KULTUROWY

Wskazujemy świeże, emergentne kody kulturowe i komunikacyjne, które marka powinna użyć w komunikacji, aby być na czasie.

Zobacz więcej >

WSPARCIE
DLA KREACJI

Definiujemy świat marki i jej język. Przekładamy koncepty na zestaw możliwych do użycia symboli, pojęć, motywów, bohaterów czy narracji.

Zobacz więcej >

Copyrights 2018 Semiotic Solutions